+36 1 269 3364, +36 20 944 4944

Összes üzenete:ugrin

következő: a Kormány rendelet, Koronavírus

A veszélyhelyzet megszűnése után alkalmazandó átmeneti szabályok

Védelmi intézkedések A 285/2020. (VI.17.) Korm. rendelet kimondja, hogy a hatodik életévüket be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható […]

következő: a Kormány rendelet, Koronavírus

A veszélyhelyzet kihirdetése óta kiadott főbb kormányrendeletek

(2020. május 22.-2020. június 6.) Az iskolák 2020. júniusi működése A Kormány 220/2020. (V.22.) Korm. rendelete alapján az iskolák – a szakképzést folytató iskolák kivételével – 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából. 2020. június 2. és […]

következő: a Munkajog

Végkielégítés veszélyhelyzetben

A munkáltató csökkentette a munkaidőt teljes munkaidőről napi 6 óra részmunkaidőre és ennek megfelelően csökkentette a munkabért is, azonban újabb szerződésmódosítást eszközölne a napi 6 órás részmunkaidőnél rövidebb munkaidőre. Felmondhatja-e a munkáltató a munkaszerződést arra hivatkozva, hogy a munkavállaló nem fogadja el a még rövidebb munkaidőre irányuló szerződésmódosítást? A munkavállaló mekkora végkielégítésre számíthat? A járványhelyzetre […]

következő: a Koronavírus

A veszélyhelyzet kihirdetése óta kiadott kormányrendeletek

(2020. április 9.-2020. április 10. A kijárási korlátozás meghosszabbítása A Kormány a 95/2020. (IV.9.) Korm. rendeletében visszavonásig meghosszabbította a kijárási korlátozást. Tehát a korábban a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelettel kapcsolatban leírtak határozatlan ideig alkalmazandók. A korábbi kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a piacok nyitvatartási rendjéről és a piacok 65. életévüket betöltött személyek általi […]

  Dr. Ugrin Tamás vagyok, ügyvéd, és büntetőjogi szakjogász. 1992-ben végeztem a Szegedi Jogtudományi Egyetemen. 1993-tól kezdtem ügyvédjelölti pályafutásomat Dr. Szánthó Pál ügyvédi irodájában. 1996-tól egyéni ügyvédként dolgoztam, majd 2001-től ügyvédi irodát alapítottam.  Időközben elvégeztem a gazdasági büntetőjogi szakjogász posztgraduális képzést, így ügyvédi praxisom gazdasági büntetőjogi területtel is kiegészült.

  IRODA

  1036 Budapest Bécsi út 85. A.lph. V./2.

  ( Bejárat a Nagyszombat u. 14. felől )

  TELEFONSZÁM

  06-20/944-4944, +36 (1) 302 6533

  EMAIL

  ugrin@ugrin.hu